To Sarasota/Bradenton (Page 1 of 1)
Effective April 1, 1981
Arriving From

Atlanta, GA
Atlanta, GA
Atlanta, GA
Atlanta, GA
Atlanta, GA
Atlanta, GA
Atlanta, GA
Atlanta, GA
Atlanta, GA
Atlanta, GA

Chicago, IL O'Hare
Chicago, IL O'Hare
Chicago, IL O'Hare

Cleveland, OH

Detroit, MI Metro
Detroit, MI Metro

Fort Lauderdale, FL
Fort Lauderdale, FL

Fort Myers, FL
Fort Myers, FL
Fort Myers, FL

Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL
Miami, FL

New York, NY Kennedy

Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL
Orlando, FL

Pittsburgh, PA

Tampa, FL
Tampa, FL
Tampa, FL
Tampa, FL
Tampa, FL
Tampa, FL
Airline

Delta
Eastern
Delta
Eastern
Delta
Eastern
Eastern
Delta
Eastern
Eastern

Eastern
United
Eastern

United

Republic
Republic

Eastern
Sun Air

Pan Am
Pan Am
Pan Am

Eastern
Eastern
United
Sun Air
Florida Airlines

Pan Am

Eastern
Eastern
Republic
Pan Am
Pan Am

United

Eastern
Republic
Eastern
Eastern
Eastern
Republic
Flight

DL 493
EA 609
DL 421
EA 329
DL 1619
EA 109
EA 625
DL 447
EA 657
EA 429

EA 201
UA 432
EA 239

UA 543

RC 122
RC 318

EA 316
FN 104

PA 556
PA 522
PA 526

EA 838
EA 206
UA 542
FN 402
FE 206

PA 521

EA 699
EA 635
RC 30
PA 581
PA 501

UA 803

EA 161
RC 33
EA 183
EA 317
EA 179
RC 436
Departs

6:21am
10:35am
11:16am
1:50pm
2:52pm
3:40pm
5:15pm
7:26pm
8:35pm
10:23pm

9:25am
11:40am
2:48pm

4:10pm

8:30am
2:45pm

7:40am
4:40pm

8:05am
11:20am
5:35pm

6:20am
6:50am
8:50am
9:50am
6:00pm

10:30am

8:35am
11:00am
11:40am
11:50am
9:05pm

3:05pm

11:53am
12:45pm
1:21pm
3:25pm
3:39pm
8:50pm
Arrives

7:40am
11:52am
12:35pm
3:06pm
4:10pm
4:59pm
6:32pm
8:45pm
9:52pm
11:36pm

12:47pm
3:05pm
6:18pm

6:28pm

10:48am
5:03pm

8:22am
5:30pm

8:32am
11:47am
6:02pm

7:02am
7:32am
9:34am
10:45am
7:10pm

1:07pm

9:05am
11:32am
12:12pm
12:24pm
9:36pm

5:27pm

12:20pm
1:08pm
1:45pm
3:49pm
4:05pm
9:13pm
Meals

B
S/
S

S

S
SB
L
S

D

B
S


LS.
Equipment

72S
D95
72S
72S
D9S
727
72S
72S
727
727

72S
72S
727

72S

72S
72S

D9S
EMB

727
72S
727

D9S
72S
72S
EMB
MR4

727

72S
72S
D9S
72S
727

737

72S
D95
D95
D9S
72S
D95
Frequency

ExSun
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily
Daily

Daily
Daily
Daily

Daily

Daily
Daily

Daily
ExSatSun

ExSat
Daily
Daily

Daily
Daily
Daily
ExSatSun
Daily

Daily

Daily
Daily
SatOnly
Daily
Daily

ExTueWedSat

Daily
SatOnly
Daily
Daily
Daily
Daily
<< PREVIOUS PAGE                                                                     MAIN PAGE