To Oklahoma City (Page 1 of 1)
Effective April 1, 1981
Arriving From

Albuquerque, NM

Amarillo, TX

Atlanta, GA
Atlanta, GA

Chicago, IL O'Hare
Chicago, IL O'Hare
Chicago, IL O'Hare

Dallas, TX Love Field
Dallas, TX Love Field
Dallas, TX Love Field
Dallas, TX Love Field
Dallas, TX Love Field
Dallas, TX Love Field

Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX
Dallas/Fort Worth, TX

Denver, CO
Denver, CO
Denver, CO
Denver, CO
Denver, CO
Denver, CO
Denver, CO

Enid, OK
Enid, OK
Enid, OK

Fort Smith, AR

Houston, TX Hobby
Houston, TX Hobby
Houston, TX Hobby

Kansas City, MO
Kansas City, MO

Las Vegas, NV

Lawton, OK
Lawton, OK
Lawton, OK
Lawton, OK

Little Rock, AR
Little Rock, AR
Little Rock, AR
Little Rock, AR

Los Angeles, CA
Los Angeles, CA
Los Angeles, CA
Los Angeles, CA

New York, NY LaGuardia

Saint Louis, MO
Saint Louis, MO

Stillwater, OK
Stillwater, OK

Topeka, KS Forbes
Topeka, KS Forbes
Topeka, KS Forbes

Tulsa, OK
Tulsa, OK
Tulsa, OK
Tulsa, OK
Tulsa, OK
Tulsa, OK
Tulsa, OK
Tulsa, OK
Tulsa, OK
Tulsa, OK

Wichita, KS
Wichita, KS
Wichita, KS
Airline

Trans World

Frontier

Eastern
Eastern

American
American
American

Southwest
Southwest
Southwest
Southwest
Southwest
Southwest

Frontier
Braniff
Frontier
Texas International
Trans-Central
Braniff
Frontier
Braniff
American
Braniff
Trans-Central
Braniff
Braniff
American
Texas International

Frontier
Continental
Frontier
Frontier
Continental
Frontier
Continental

Air Midwest
Air Midwest
Air Midwest

Frontier

Southwest
Southwest
Southwest

Braniff
Braniff

Trans World

Metro
Frontier
Frontier
Metro

Trans-Central
Trans-Central
Trans-Central
Trans-Central

Trans World
American
Trans World
American

Trans World

Trans World
Trans World

Metro
Metro

Trans-Central
Trans-Central
Trans-Central

American
Scheduled Skyways
Trans-Central
Trans World
Trans-Central
Trans World
American
Trans-Central
Scheduled Skyways
Braniff

Trans World
Trans-Central
Braniff
Flight

TW 170

FL 838

EA 139
EA 261

AA 183
AA 319
AA 149

WN 640
WN 10
WN 648
WN 660
WN 662
WN 90

FL 473
BN 118
FL 435
TI 818
ZM 603
BN 170
FL 845
BN 122
AA 180
BN 108
ZM 605
BN 394
BN 348
AA 286
TI 490

FL 150
CO 420
FL 154
FL 154
CO 452
FL 156
CO 44

ZV 608
ZV 831
ZV 215

FL 157

WN 532
WN 536
WN 552

BN 343
BN 109

TW 416

HY 1096
FL 435
FL 435
HY 1098

ZM 101
ZM 103
ZM 125
ZM 105

TW 436
AA 482
TW 460
AA 178

TW 163

TW 567
TW 153

HY 1092
HY 1094

ZM 602
ZM 604
ZM 606

AA 147
GM 445
ZM 306
TW 73
ZM 336
TW 205
AA 532
ZM 352
GM 455
BN 101

TW 425
ZM 244
BN 255
Departs

8:05am

4:10pm

12:30pm
8:19pm

11:55am
2:45pm
7:45pm

6:40am
8:40am
10:40am
2:40pm
4:40pm
6:40pm

7:12am
8:15am
9:37am
9:55am
10:45am
11:35am
1:04pm
1:10pm
3:15pm
3:35pm
4:20pm
4:30pm
6:30pm
7:50pm
8:15pm

8:31am
11:30am
2:13pm
2:30pm
3:25pm
6:25pm
10:15pm

10:30am
10:30am
2:50pm

3:35pm

9:15am
1:30pm
7:15pm

8:35am
12:20pm

10:13am

6:50am
9:45am
9:55am
3:20pm

7:50am
10:35am
1:40pm
6:20pm

1:30am
10:15am
11:15am
4:25pm

7:05pm

12:05pm
7:20pm

9:15am
4:55pm

8:10am
1:40pm
6:55pm

7:00am
7:35am
8:55am
10:45am
11:55am
2:13pm
3:35pm
5:40pm
7:25pm
9:04pm

11:30am
4:20pm
8:00pm
Arrives

10:25am

5:04pm

1:39pm
9:43pm

1:57pm
4:43pm
9:40pm

7:25am
9:25am
11:25am
3:25pm
5:25pm
7:25pm

7:54am
9:00am
10:19am
10:40am
11:45am
12:20pm
1:56pm
1:55pm
4:01pm
4:20pm
5:20pm
5:15pm
7:15pm
8:36pm
9:00pm

10:55am
1:53pm
4:36pm
4:53pm
5:48pm
8:48pm
12:38am

10:55am
10:55am
3:15pm

4:11pm

10:30am
2:45pm
8:30pm

9:30am
1:15pm

2:25pm

7:25am
10:09am
10:19am
3:55pm

9:20am
12:05pm
3:10pm
7:50pm

6:04am
2:54pm
3:53pm
9:00pm

9:46pm

1:31pm
8:50pm

9:45am
5:25pm

9:20am
2:50pm
8:05pm

7:37am
8:10am
9:35am
11:22am
12:35pm
2:50pm
4:12pm
6:20pm
8:00pm
9:59pm

12:14pm
5:05pm
8:38pm
Meal

BL
S

LS


B
S


S/
D
S


LS
L
L
D

D

S
D/S


.
Equipment

727

CVR

D9S
D9S

72S
72S
72S

737
737
737
737
737
737

73S
727
73S
D9S
SWM
72S
CVR
72S
72S
72S
SWM
72S
72S
72S
DC9

73S
727
73S
73S
727
73S
72S

SWM
SWM
SWM

73S

737
737
737

72S
72S

727

DHT
73S
73S
DHT

SWM
SWM
SWM
SWM

72S
727
72S
72S

727

727
72S

DHT
DHT

SWM
SWM
SWM

72S
SWM
PAG
727
PAG
707
727
PAG
SWM
727

72S
SWM
72S
Frequency

Daily

Daily

Daily
Daily

Daily
Daily
ExSat

ExSun
ExSun
Daily
Daily
Daily
Daily

ExSatSun
Daily
SunOnly
Daily
ExSun
Daily
ExSat
Daily
ExSat
Daily
Daily
ExSat
Daily
Daily
ExSat

Daily
Daily
SatOnly
ExSat
Daily
ExSat
Daily

SatOnly
ExSatSun
ExSat

SatOnly

ExSun
Daily
ExSat

ExSun
ExSatSun

Daily

Daily
SatOnly
ExSatSun
ExSatSun

ExSun
Daily
ExSatSun
Daily

Daily
ExSat
ExSat
ExTue

Daily

ExSat
Daily

Daily
ExSat

ExSun
Daily
Daily

ExWed
ExSatSun
ExSatSun
ExSun
ExSun
Daily
SatOnly
Daily
ExSat
Daily

Daily
ExSatSun
ExSat
<< PREVIOUS PAGE                                                                     MAIN PAGE